سوجوک درمانی - آموزش سوجوک تراپی - کارا درمانی - کارا تراپی

روش درمانی سو جوک اولین بار در سال 1987 توسط آقای پارك جي وو در كره جنوبي كشف شد. ترجمه تحت اللفظی کلمه کره ای سو (SU) یعنی یک دست و جوک (JOK) یعنی یک پا. لذا این روش یعنی استفاده از دست ها و پاها به عنوان درمان پزشکی. دست ها و پاها سیستم های درمانی خاصی را که از قوانین شباهت پیروی می کنند حمل می کنند، شکل دست ها و پاها به بدن انسان شبیه است . این سیستم های درمانی به عنوان سیستم های انطباق دست ها و پاها شناخته می شوند. "علم سوجوک درمانی یک هدیه الهی است. با استفاده، یادگیری، آموزش و گسترش آن، به خود و دیگران کمک کنید"

سوجوک درمانی سوجوک درمانی سوجوک درمانی سوجوک درمانی سوجوک درمانی سوجوک درمانی سوجوک درمانی